Překlady a tlumočení

jazykové kombinace: 
čeština - němčina a němčina - čeština

Jako soudní překladatel jazyka českého a německého jsem oprávněn vyhotovit pro Vás ověřený (soudní nebo též úřední) překlad. Mám přitom bohaté zkušenosti s překlady textů z mnoha oborů a oblastí. Rád Vám pomohu i s běžnými překlady, které nevyžadují ověření.

Jako soudní tlumočník jazyka českého a německého jsem oprávněn a provádět tlumočnické úkony před orgány veřejné moci. Hledáte-li (soudního) tlumočníka na Vaši konferenci nebo společenskou událost, svatbu, pro jednání s úřady či notáři, tvorbu projektů nebo pro jinou příležitost, rád Vám pomohu. 

Specializace: PRÁVO

Jako právník zastávám názor, že právní a úřední texty by měl překládat a právní řeč tlumočit pouze právník. Jen tak můžete mít jistotu, že Váš text bude přeložen správně, protože jej překládá kvalifikovaná osoba, která textu rozumí, ovládá specifickou terminologii a právní myšlení jí není cizí. Z praxe advokáta, soudního tlumočníka jakož i soudního překladatele jazyka německého mám řadu zkušeností a aktivně ovládám právní terminologii v německém jazyce včetně specifik jednotlivých německy mluvících zemí a jejich právních řádů.   

Proč spolupracovat právě se mnou?

 nejvyšší jazyková úroveň německého jazyka C2 Společného evropského referenčního rámce


Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co vyslechne nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemnější významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

profesionalita sebevzdělávání zkušenosti spolehlivost flexibilita diskrétnost

Reference

Od roku 2019 jsem externím překladatelem Soudního dvora Evropské unie.  

Jeho němčina je perfektní a výrazově silná. Nejen tlumočení, ale také písemný styk, formulační schopnosti i styl psaní hodnotím jako bezchybné. 


Hans Huysza
předseda spolku
Liechtenstein Schloss Wilfersdorf

Ihned nám správně rozuměl a vše přeložil bez obtíží a spontánně do německého jazyka. Díky jeho jazykové kompetenci byl schopen flexibilně a profesionálně reagovat, přičemž mu jeho jazyková úroveň umožnila zprostředkovat nám jasně a srozumitelně veškerou problematiku.

Dr. Johann Kräftner
ředitel, The Principely Collections, Vídeň

Jeho tlumočnické kvality nám pomohly zejména při různých jednáních ohledně přeshraničního projektu. Své úkoly splnil vždy k plné spokojenosti. 

Johann Bauer
starosta, obec Schrattenberg

Byli jsme velice spokojeni! Také hostům se to velmi líbilo a ptali se nás, odkud máme tak dobrého tlumočníka. Určitě se na Vás opět obrátíme a také Vás rádi doporučíme. 

Olga F.
tlumočení svatebního obřadu 


Otevření honorárního konzulátu Lichtenštejnského knížectví v Brně - 09/2021, jmk.cz
Otevření honorárního konzulátu Lichtenštejnského knížectví v Brně - 09/2021, jmk.cz
Zpravodaj města Břeclavi, Radnice, 11/2018
Zpravodaj města Břeclavi, Radnice, 11/2018
www.liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at
www.liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at
Gerhard Brey, NÖN 46/2019, www.noen.at
Gerhard Brey, NÖN 46/2019, www.noen.at

Ceník

Soudní překlad: němčina → čeština

každá započatá normostrana (1.800 znaků vč. mezer) cílového textu

500 Kč

Soudní překlad: čeština → němčina

každá započatá normostrana (1.800 znaků vč. mezer) cílového textu

500 Kč

Překlad právního textu bez ověření: němčina čeština

každá započatá normostrana (1.800 znaků vč. mezer) cílového textu

450 Kč

Překlad právního textu bez ověření: čeština → němčina

každá započatá normostrana (1.800 znaků vč. mezer) cílového textu

450 Kč

Překlad jiného než právního textu bez ověření: němčina čeština

každá započatá normostrana (1.800 znaků vč. mezer) cílového textu

350 Kč

Překlad jiného než právního textu bez ověření: čeština → němčina

každá započatá normostrana (1.800 znaků vč. mezer) cílového textu

350 Kč

Tlumočení

za každou započatou hodinu. V případě časově náročnějšího tlumočení nebo tlumočení na vzdálenějším místě dle vzájemné dohody.

od 500 Kč

Příplatek

při provedení úkonu spěšně (zpravidla do 24 - 48 hod.), v noci, o víkendu, státním či ostatním svátku

50 %

Nejsem plátce DPH.


V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuji klienty, kteří jsou spotřebiteli, o možnosti mimosoudního řešení případných sporů. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, více na www.coi.cz.