Soudní překlady a soudní tlumočení

Soudní překlad

Soudní překlad je někdy označován jako úřední překlad, ověřený překlad nebo zkrátka překlad s kulatým razítkem. Jedná se o kvalifikovanou formu překladu, kterou pro oficiální účely vyžadují například soudy, notáři, matriční úřady, vzdělávací instituce, konzuláty, velvyslanectví, policejní orgány a celá řada dalších orgánů.

Co je potřeba pro zhotovení soudního překladu?

Soudní překlad se sešívá s původní listinou, a to buď jejím originálem, opisem nebo ověřeným opisem. Vše se nakonec opatří překladatelskou doložkou a kulatým razítkem. Ověřený opis zhotoví kterýkoliv notářský úřad, resp. kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT). V případě potřeby pro Vás rád notářsky ověřený opis Vašich listin zajistím.

Příklady listin k soudnímu překladu: 

 • rozsudky a jiná soudní rozhodnutí, 
 • rodné, oddací a úmrtní listy,
 • vysvědčení, certifikáty, diplomy, osvědčení a potvrzení,
 • notářské zápisy, závěti,
 • výpisy z rejstříku trestů, z obchodního a živnostenského rejstříku,
 • plné moci, řidičské průkazy a jiné doklady, všeobecné obchodní podmínky,
 • veškeré smlouvy, stanovy a společenské smlouvy
 • daňová přiznání ...  a celá řada dalších listin.

  Co je to superlegalizace a apostila? 

Soudní tlumočení

Jedná o tlumočení, jehož průběh a obsah je nutné ověřit k tomu oprávněným soudním tlumočníkem, například:

 • tlumočení při jednání soudu,
 • tlumočení při jednání u notáře,
 • tlumočení na svatbě,
 • tlumočení ve styku s úřady atd.


Některé veřejné listiny (úřední, soudní, notářské) vydané nebo podepsané v ČR jsou v některých cizích státech zpravidla uznávány pouze v případě, že byla jejich pravost prokázána formou zvláštního ověření, které provádí zpravidla ministerstva. Jedná se o takzvanou superlegalizaci, příp. apostilu.  Budete-li chtít, v případě potřeby pro Vás vše rád zařídím.