Advokát v Břeclavi


Ve své praxi se věnuji takzvané klasické advokacii a nabízím řešení problémů každodenního života.
Právní služby poskytuji také kompletně v německém jazyce.

občanské, rodinné a dědické právo ▪ smluvní právo právo nemovitostí a pozemkové právo ▪ obchodní a směnečné právo ▪ pracovní právo ▪ správní právo trestní právo exekuční a insolvenční právo ▪ GDPR

Mezinárodní právo soukromé

Specializuji se na přeshraniční právní vztahy (vymáhání dlužného výživného ze zahraniční, přeshraniční dědictví, vymáhání pohledávek ze zahraničí, smlouvy se zahraničními partnery apod.) - zejména s přesahem do Rakouska, Německa a na Slovensko.

Správa a vymáhání pohledávek

Poskytuji věřitelům
komplexní právní servis při ochraně jejich práv, ať již jde o mimosoudní vyřízení věci, zastupování v civilním, exekučním či insolvenčním řízení. Zastupuji také poškozené v trestním řízení s jejich nároky. 

Právo nemovitostí

Nabízím kompletní právní servis, pokud jde nemovitosti (převody, nájem, pacht, věcná břemena, společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví atd.). V souvislosti s převodem nemovitostí nabízím advokátní úschovu finančních prostředků a zastupování v řízení před katastrálním úřadem.

Oddlužení

Spatřujete-li svůj restart v oddlužení, připravím pro Vás insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a provedu Vás celým procesem oddlužení (tzv. osobním bankrotem).

Reference

Chci tímto poděkovat za perfektní právní služby spojené s převodem mé soukromé lékařské praxe z fyzické osoby na s.r.o. Velmi oceňuji komplexnost těchto služeb, a to od založení s.r.o., přes komunikaci se všemi úřady až po převod smluv se zdravotními pojišťovnami. Ráda Vás dále doporučuji!

Leona Z.
převod ordinace z fyzické osoby na s.r.o.

Velmi děkuji za pomoc při zahájení činnosti mé obchodní společnosti včetně přípravy veškerých potřebných právních dokumentů a jednání s úřady. Určitě budu i do budoucna jakékoliv další právní věci řešit s Vámi!

Martin D. 
převody obchodních podílů, zahájení činnosti s.r.o. a otázky korporátního práva

Mockrát děkuji za Váš profesionální přístup, za rychlost a vstřícnost, moc si toho vážím. Pokud budu v budoucnu potřebovat, určitě se na Vás opět ráda obrátím.

Pavlína J.
vymezení bytových jednotek v domě
převod bytové jednotky včetně katastru

Za všechny děkujeme za velmi profesionální služby. Doporučíme Vás kdykoliv to půjde! Děkujeme za rychlou a kvalitní spolupráci.

Friedrich & Brigitte L.
prodej nemovitosti mezi Čechy a Rakušany
včetně advokátní úschovy a katastru

Tisíckrát Vám moc děkuji za Vaši práci, nesmírně si toho vážíme. Jsme Vám moc vděční za syna.




manželé G.
trestní řízení

Děkuji za vyřízení a především za Vaši ochotu a přístup. Určitě se na Vás obrátím, kdykoliv bude potřeba.





Igor K.
oddlužení

Kolik stojí právní služby?

Odměna advokáta je výsledkem naší dohody, která reflektuje nejen okolnosti konkrétního případu, ale zároveň i všechny Vaše představy. Nejčastěji se cena právních služeb sjednává následujícími způsoby:  
  • Odměna časová - odráží počet hodin nutných k poskytnutí právní služby. Výše hodinové sazby je pak stanovena na základě dohody s klientem.
  • Odměna podílová - sjednává se po dohodě s Vámi jako podíl na výsledku věci.
  • Odměna paušální - je sjednána pevnou částkou za vyřízení věci, případně za soustavné poskytování právních služeb. Výše paušální odměny je opět věcí naší dohody.
  • Odměna úkonová - stanoví se podle počtu úkonů právní služby, které budou ve věci učiněny. Tyto jsou upraveny ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. Odměna za jeden úkon se řídí buď uvedenou vyhláškou, nebo dohodou s klientem.

Před poskytnutím právní služby budete samozřejmě vždy informováni o ceně právních služeb.

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuji klienty, kteří jsou spotřebiteli, o možnosti mimosoudního řešení případných sporů. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, více na www.cak.cz.