Informace o zpracování osobních údajů

Webové stránky jsou součástí platformy společnosti Webnode AG, která vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky společnosti Webnode. Více informací o ochraně osobních údajů získáte na stránkch společnosti Webnode AG: 
https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/

Kontaktní formulář

Rozhodnete-li se mě kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, je nezbytné, abyste uvedli Vaše jméno, příjmení a alespoň jeden z kontaktních údajů, tj. telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Tyto Vaše osobní údaje budou zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu a pouze za účelem zpracování Vašeho dotazu, a to nejdéle po dobu 1 týdne od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje smazány, pokud není dán jiný z důvodů zákonnosti zpracování osobních údajů (zejm. oprávněný zájem správce). Zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv neformálním e-mailem odvolat. Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře provádí správce: JUDr. Stanislav Polanský, IČ: 06315186, se sídlem Hlavní 6/11, 690 02 Břeclav, +420 724 856 406. Máte právo požadovat informace o Vašich osobních údajích, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, a máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V podrobnostech o ochraně Vašich osobních údajů mě neváhejte kontaktovat.